Tiêu chuẩn chống sét

Căn cứ vào các tiêu chuẩn chống sét hiện hành như sau:

  • TCN 68-174/1998 tiêu chuẩn chống sét của Tổng Cục Bưu Ðiện.
  • 20 TCN 46-84 tiêu chuẩn chống sét của Bộ Xây Dựng.
  • NF C17-102/1995 tiêu chuẩn chống sét an toàn Quốc gia Pháp.
  • TCXDVN 46: 2007 tiêu chuẩn chống sét cho công trình xây dựng Việt Nam.
  • TCVN 4756-86 tiêu chuẩn nối đất an toàn điện hiện hành của Việt Nam.

Hotline: 0941.341.331 để được tư vấn thêm về kỹ thuật.

Trả lời